Voorman Jachtschilder (lak- en spuitwerk)

Voor de geheel nieuwe extra spuithal heeft opdrachtgever een vacature voor twee a drie jachtschilders waarvan eentje met voorman- ofwel leidinggevende kwaliteiten.

Makkum
Friesland
Nieuw

Functie omschrijving - Voorman Jachtschilder (lak- en spuitwerk)

De functie is gericht op het uitvoeren van alle technische facetten van het (lak)spuiten binnen het interieur of exterieur gedeelte in de jachtbouw. Dit betreft voorbereiden, spuiten en afwerken. Per object kunnen de werkzaamheden verschillen in relatie tot kwaliteit en prijsstelling. Een aantal elementen vereist extra concentratie en accuratesse (mengen, spuiten en controleren). De werkzaamheden zijn uiteenlopend van aard en betreffen schuren, plamuren, primeren, beitsen, lakken en aflakken van verschillende meubels, (losse) onderdelen en/of delen van interieur van het schip zoals wanden. OF de werkzaamheden zijn gericht op het extérieure deel zoals antifoulen/afplakken, conserveren, plamuren en spuiten van scheepsrompen. Je bewaakt de kwaliteit van het werk en zorgt voor orde & netheid (milieueisen), ziet toe op Arbo & Veiligheid en onderneemt actie waar nodig.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Hoogwaardig lak- en spuitwerk
 • Schuren, plamuren van onderdelen
 • Primen, beitsen van onderdelen
 • Lakken van onderdelen (meubelen) of
 • Antifoulen & spuiten van rompen
 • Overleggen en samenwerken met collega’ s en of karttrekker
 • Inrichten van de eigen werklocatie
 • Veiligheidsvoorschriften naleven en zorgdragen voor een nette werkplek
 • Instellen machines aan de hand van instructies
 • Op een juiste manier omgaan met verfapparatuur
 • Toepassen van TDS (Technische Data Sheet)
 • Opslag van goederen (bunker)
 • Urenregistratie bijhouden
 • Registreren van gegevens
 • Uitdragen soft skills
 • Zorgen voor positieve teamspirit
 • Bereid zijn om andere werkzaamheden te verrichten bij opdrachtgever (breed inzetbaar)

Wat bieden wij jou?

 • Salaris conform CAO
 • Zeer langdurig werk met opties voor vaste aanstelling

Bedrijfsprofiel

Opdrachtgever is een van Europa's toonaangevende scheepswerven in de bouw van hoogwaardige aluminium jachten. Het bedrijf richt zich voornamelijk op jachten van circa 15 tot 30 meter lengte. Met meer dan 60 jachten op haar naam heeft opdrachtgever een sterke reputatie opgebouwd op basis van compromisloos vakmanschap. Met een eigen makelaardij, winterstalling, expert in alumiumschepen, Aluminium ver- en en bewerking, onderhoud en reparaties, refits, (aluminium) nieuwbouw is opdrachtgever één van de meest veelzijdige scheepswerven in Nederland.

Wat verwachten wij van jou?

 • Minimaal MBO-4- niveau
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in vergelijkbare functie
 • Kennis en ervaring hebben van TDS (Technische Data Sheet)

Voor de functie ‘Schilder(lak)werk’ zijn de volgende competenties bepalend voor succesvol handelen:

Probleemanalyse
Stelt op basis van de beschikbare of zoekt zelfstandig naar de benodigde informatie die nodig is om een goede analyse te kunnen doen. Zoekt naar de grondoorzaak van het probleem, zodanig dat herhaling wordt voorkomen. Kijkt breder dan alleen zijn eigen werk.

Oordeelsvorming
Maakt een inschatting wat wel en niet kan. Wanneer iets niet kan bespreekt hij dit met de Kartrekker en eventueel met de Bedrijfsleider.

Creativiteit
Komt met oorspronkelijke ideeën en oplossingen. Bedenkt nieuwe benaderingen, aanpakken en werkwijzen om zo tot betere resultaten te komen, ook buiten zijn eigen werk.

Organiseren
van eigen werk Heeft goed overzicht van wat nodig is aan middelen en tijd om een doel te bereiken; weet eigen tijd en middelen doelgericht in te zetten. Bewaakt de voortgang en onderneemt bij onverwachte gebeurtenissen passende actie. Deelt zijn/haar kennis met collega’s.

Complexiteit
De functie is voornamelijk gericht op schilderwerk waarbij eventueel ook enige administratieve en een aantal niet uitvoerende werkzaamheden moeten worden verricht. Soms tijddwang door haastwerk. De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-4 / HAVO, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 1 jaar.

Zelfstandigheid
Deelt binnen het ontvangen programma het werk in naar te leveren kwaliteit, complexiteit van de behandeling e.d. Bepaalt grotendeels zelf de werkwijze in relatie tot de kwaliteitseisen, op basis van vaardigheid in technieken, inzicht en ervaring. Raadpleeg de kartrekker indien nodig. De contacten met leiding en collega’s zijn van belang voor een vlot verloop van het werk.

Afbreukrisico
Fouten / onachtzaamheden kunnen leiden tot (flinke) tijd- en materiaalverlies. Goede zelfcontrole zorgt voor ontdekking en voor herstelmogelijkheden van de schade voor de interne oplevering.

Fysieke Aspecten
Werkt in spuitcabine met hinder van lawaai. Werkt met mondmasker op en draagt beschermende kleding. Werkt meestal staand of lopend, vaak gebukt of geknield. Kans op kleine verwondingen. Brandgevaar bij ongecontroleerd binnendringen van open vuur. Bij spuiten is grote bewegingsprecisie vereist.

De volgende competenties zijn kenmerkend voor de mensen die binnen het team van opdrachtgever actief zijn, onafhankelijk van de functie of positie die zij bekleden:

Communiceren
Communiceert naar anderen op een respectvolle wijze en houdt rekening met anderen in houding en taalgebruik. Werkt mee aan open communicatie en hanteert de soft skills binnen de organisatie.

Kwaliteitsgerichtheid
Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van geleverde prestaties; streeft naar voortdurende verbetering van resultaten. Voert controle uit voordat het werk wordt opgeleverd. Controleert op vaste punten in de voortgang van het werk de geleverde kwaliteit

Resultaatgerichtheid
Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten die zijn aangegeven. Is daarbij gemotiveerd, gedreven en vasthoudend en verliest daarbij de soft skills niet uit het oog. Maakt duidelijke afspraken met anderen over zijn bijdrage.

Samenwerken
Zoekt samenwerking met anderen en levert een actieve bijdrage aan het behalen van gemeenschappelijke doelen. Houdt rekening met de gevolgen die individuele acties voor anderen binnen het team en of daarbuiten kunnen hebben. Afspraak is afspraak.

Voorman Jachtschilder (lak- en spuitwerk)

Meer informatie?

Let's get in touch

Bel mij terug

Hi there!

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in

Alertec gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close